Geir Arne Hjelle @gahjelle

Dataanalyse for viderekommende: Python og pandas

4 timers kurs om tidy data og dataanalyse med Python og pandas, holdt i samarbeid med Tekna. I dette intervjuet snakker jeg litt om hvorfor Python kan være nyttig å beherske: Fem grunner til at du bør kunne litt om Python.

Kurskalender

Kurset holdes jevnlig. De neste planlagte datoene er:

Påmelding skjer på Teknas nettsider, lenket til over.

Kursbeskrivelse

Python er blant verdens mest populære programmeringsspråk, og har spesielt fått en sterk posisjon innen dataanalyse. De fleste analytikere bruker rammeverket pandas og økosystemet som er bygd rundt pandas.

Over tid har pandas utviklet seg mye og det finnes etterhvert mye utdatert dokumentasjon på nettet. Operasjoner som tidligere var nødvendige har blitt forenklet bort, og anbefalingene for hvordan man jobber med DataFrames har endret seg.

I dette kurset vil du lære å bruke pandas i kombinasjon med prinsipper for Tidy Data og skrive kode som utnytter method chaining for å være lesbar, fleksibel og konsistent. I tillegg til å få en bedre forståelse for hvordan pandas fungerer, vil du bli mer bevisst hvordan du legger opp analysen din slik at den blir etterprøvbar og lett å gjenbruke.

Forkunnskaper

Du kan grunnleggende Python og har vært borti pandas tidligere. For eksempel vet du hva en liste er, og du har lest data inn i en pandas DataFrame.

Om du har deltatt på Teknakurset Introduksjon til Dataanalyse med Python er det et glimrende utgangspunkt.

Læringsutbytte:

Kurset fokuserer på best practices for hvordan du bør strukturere dataanalysen din. I kurset bruker du pandas, men prinsippene gjelder også for andre verktøy som R og polars.

Du vil lære fremgangsmåter som gjør det enklere å planlegge og utføre nye analyser. Du vil bli godt kjent med et knippe funksjoner i pandas som du kan bruke i nesten alle sammenhenger.

Målgruppe

Du jobber med data i det daglige og ønsker å gjøre strukturerte analyser på disse. Du har prøvd Python og pandas, men synes det kan være litt overveldende, tungvint, eller forvirrende å bruke. Du er nysgjerrig på å lære bedre måter å bruke verktøyene på.

Kursmateriell

I forbindelse med kurset får du tilgang på kursmateriell

Kode

Det skrives en del kode underveis i kurset. Her kan du laste ned koden nøyaktig slik den ble skrevet. Filen konsoll.py inneholder det som ble skrevet i konsollet nederst til høyre i Spyder.